home

Tarieven behandelingen

Tarieven per 1 januari 2019:

Normaal consult van 120 minuten: € 130,-
Kort consult van 90 minuten: € 100,-
Zakelijk tarief voor een normaal consult van 120 minuten: € 150,-
Dornconsult van 90 minuten: € 100,-
Relatieconsult van 120 minuten: € 150,-
Een Telefonisch consult per 15 minuten € 15,-

In overleg zijn aangepaste sessietijden/tarieven mogelijk.

Een afspraak kan kosteloos worden geannuleerd tot 48 uur van tevoren op werkdagen.

Familieopstellingen:
Deelname als toeschouwer of als representant € 30,-
Inbreng met thema of vraag € 130,-

Er is geen verwijzing van de huisarts nodig.
Ik ben lid van de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (VBAG).
De behandelingen vallen onder de noemer Natuurgeneeskunde en worden in veel gevallen (deels) vergoed via de aanvullende ziektekostenverzekering. Maar informeer voorafgaand aan de behandeling bij uw ziektekostenverzekeraar. De cursussen vallen niet onder de vergoedingen.

Behandelingen in mijn praktijk komen niet ten laste van uw Eigen Risico.AVG

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
 zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een
verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
• de kosten van het consult

AVG behandelovereenkomst

De nieuwe behandelovereenkomst komen binnenkort op deze website.