home

ALLEEN HETGEEN WAARMEE JE JE VERBINDT, KAN HELEN

Sfeerbeelden, beweging en ont-warring binnen een Familie-opstelling:


Familie-opstellingen                                        

"ALL-IN THE FAMILY"

Zowel individueel als in groepsverband verzorg ik familie-opstellingen. Opstellingen zijn een fantastisch hulpmiddel bij vragen die onbeantwoord blijven, maar die wel blijven knagen. Vragen kunnen over je familie gaan, maar ook over ziekte en gezondheid. Wil je daar aandacht voor of een antwoord op? Dan ben je van harte welkom.

Universele thema's
De familieopstelling maakt vaak onbewuste en generaties lange, universele thema’s zichtbaar en voelbaar. Dat is de kracht ervan. In plaats van erover te praten ga je zo'n thema ‘opstellen’. Daarmee wordt het zichtbaar. Je ziet én ervaart hoe jij je verhoudt tot een ander, een familielid, een ziekte of symptoom, een dilemma of een moeilijk besluit. We kijken samen naar de elementen of personen die daarin een belangrijke rol voor jou spelen. Vervolgens gaan deelnemers die rollen voor jou representeren en geef je ze een plek in de ruimte. Daardoor zie je letterlijk vóór je, wat zich alsmaar in je hoofd afspeelt.

Aan het licht komen
Dan ontstaan er allerlei reacties en bewegingen van representanten, die duidelijk maken wat er allemaal leeft rond jouw vraag. Gevoelens die onbewust waren, komen aan de oppervlakte. Lading uit het verleden blijkt te maken te hebben met jouw situatie van nu. We nemen de tijd om dit alles zorgvuldig te verhelderen en te observeren. Er zijn nu getuigen bij wat vroeger verborgen bleef. De beweging die dan ontstaat, werkt helend. Je krijgt duidelijkheid over en inzicht in wat ooit verstrikt is geraakt. Dingen vallen ‘op hun plek’ en dat geeft rust. Iedere familie en ieder mens zoekt naar evenwicht.

Herkenning bij iedereen
Zo groeit het antwoord op jouw vraag. Meestal word je diep geraakt tijdens zo’n bijeenkomst. Iedereen die erbij aanwezig is vindt vaak herkenning in zijn eigen leven.

Nazorg?
In de dagen na de opstelling zinkt wat troebel was naar de bodem en blijft een helder inzicht over. Naar wens neem ik achteraf nog contact met je op om te horen hoe het doorwerkt.

Stel je vraag
In een familieopstelling representeren de deelnemers voor elkaar de rollen van familieleden of elementen van de vraag; je hoeft je familie dus niet mee te brengen. Iedere volwassene is welkom, met en zonder ervaring met opstellingen. Vermeld bij je aanmelding of je een vraag wilt inbrengen of niet.

Praktische informatie
Wat kun je verwachten?
  • In je kracht staan en verantwoording nemen
  • Meer harmonie in je familie
  • Zingeving, verbondenheid, grenzen stellen
  • Lastige overtuigingen loslaten
  • Respect voor behoeftes van jezelf en de ander
  Janneke-Opstellingen-maart-2020.pdf