home

Vergoeding en Voorwaarden

Tarieven behandelingen
AVG (GDPR)
Privacy op de zorgnota
AVG behandelovereenkomst
Klacht- en tuchtrecht
Praktijkregels 01-01-2020
Leidraad Covid-19
Skelettekening voor uw klachten

Tarieven behandelingen

Tarieven per 1 januari 2023:

Normaal consult van 120 minuten: € 140,-
Kort consult van 90 minuten: € 120,-
Uitzonderingsconsult alleen in overleg mogelijk van 60 minuten: € 90
Zakelijk tarief voor een normaal consult van 120 minuten: € 175,-
Dornconsult van 90 minuten: € 120,-
Relatieconsult van 120 minuten: € 160,-
Een Telefonisch consult per 15 minuten € 30,-

In overleg en alleen noodzakelijk zijn aangepaste sessietijden/tarieven mogelijk.

Een afspraak kan kosteloos worden geannuleerd tot 48 uur van tevoren op Werkdagen.
Dus annuleren voor maandag kun je nog kosteloos doen tot en met de woensdag ervoor.

Familieopstellingen:
Deelname als toeschouwer of als representant € 30,-
Inbreng met thema of vraag € 135,-

Er is geen verwijzing van de huisarts nodig.
Ik ben lid van de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (VBAG).
De behandelingen vallen onder de noemer Natuurgeneeskunde en worden in veel gevallen (deels) vergoed via de aanvullende ziektekostenverzekering. Maar informeer voorafgaand aan de behandeling bij uw ziektekostenverzekeraar. De cursussen vallen niet onder de vergoedingen.

Behandelingen in mijn praktijk komen niet ten laste van uw Eigen Risico.

Heeft u goede ervaringen en wilt u een ander daar ook eens van laten genieten? Mijn praktijk geeft cadeaubonnen uit. Vraag ernaar of stuur me een email.

AVG (GDPR)

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een
  verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming )
GDPR (General Data Protection Regulation) 


Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

AVG behandelovereenkomst

  AVG-Cliënten-overeenkomst-2020.pdf

Klacht- en tuchtregeling

De praktijk onderhoudt graag een open relatie met de cliënt. Heb je een vraag of een klacht, dan hoor ik dat graag zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.
Mochten we er samen niet uitkomen, lees dan de klachtenregeling van de VBAG. Klik op de volgende link:
https://mijn.vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html

Praktijkregels 01-01-2020

Praktijk voor Lichaamstherapie en Systemisch werk

Geachte cliënten,
 • Het kan voorkomen dat een intakebehandeling grotendeels gevuld wordt met gesprek. De sessie erna zal er dan ruim tijd genomen worden voor tafel- of opstellingenwerk.
 • Breng 2 grote badlakens mee naar de praktijk en een eenpersoons hoeslaken.
 • I.v.m. geurgevoeligheid van anderen, liever geen zware parfum/aftershave gebruiken.
 • I.v.m. vlekken, liever geen zware make-up of mascara dragen voor de sessie.
 • Geen alcohol of drugs gebruiken voorafgaand aan of na de sessie. Liever ook geen koffiedrinken of sigaretten roken, vanwege het opwekkende effect ervan.
 • I.v.m. de hygiëne graag sokken meenemen naar de praktijk én zo nodig aandoen tijdens de sessie.  
 • Neem na een sessie als het mogelijk is rust en wat tijd voor ontspanning. Intensief sporten, zwaar fysiek werk en direct praten over de sessie raden we af.
 • Verslaglegging van hetgeen van belang is geweest, of wat je geraakt heeft tijdens de behandeling, kan helend werken en helpt dat inzichten beter beklijven.
 • Een normaal consult duurt twee uur: € 135,-  Kortere en telefonische consulten zijn in overleg mogelijk. Een telefonisch/beeldbel/mail consult:   € 20,- per kwartier. Dorn (incl. Breuss-massage) duurt 90 minuten: € 105,-. Relatiegesprekken van twee uur: € 150,-. Alle prijzen bij voorkeur contant afrekenen of overmaken. Er is geen pinapparaat.
 • Lichaamstherapeutische consulten van leden van de VBAG en RBCZ (waarbij ik ben aangesloten) worden door een aantal Ziektekostenverzekeraars (deels) vergoed. Vraag dit zo mogelijk na bij je eigen ziektekostenverzekeraar. Mijn behandelingen vallen onder ‘alternatieve geneeswijzen’ of ‘natuurgeneeskunde’.
 • Afzeggen: Indien je verhinderd bent, laat dit dan minimaal 48 uur van tevoren op werkdagen mondeling of schriftelijk weten. Afspraken die binnen 48 uur worden afgezegd worden in rekening gebracht, tenzij er een andere cliënt komt op jouw tijd. Je mag ook zelf voor iemand anders op jouw plek zorgen.
 • Kopieer je nota voor eigen administratie als je die instuurt naar de zorgverzekeraar.
 • Lichaamstherapie en Systemisch werkbehandelingen komen niet in de plaats van behandelingen door een arts. Ze kunnen echter zeer aanvullend werken. Het kan raadzaam zijn ook je (huis-) arts te raadplegen bij eventuele fysieke of onverklaarbare klachten en/of ziektes. Je bent zelf verantwoordelijk voor de informatie die je me geeft. Alle consequenties uit niet aan mij gegeven informatie zijn voor eigen risico.
  PRAKTIJKREGELS-oktober-2020.pdf

Leidraad Covid-19

Voorzorgsmaatregelen Coronavirus
 • Na het maken van de afspraak kom je alleen naar de afspraak.
 • Neem een eigen hoeslaken, twee grote badlakens en sokken mee.
 • Je kunt een eigen flesje water meenemen, maar liever niet eten in de praktijk.
 • Kom op tijd, maar niet te vroeg. De praktijk wordt na ieder bezoek schoongemaakt. Wachten kan buiten op het bankje onder de carport. Je wordt dan opgehaald. Houd 1,5 meter afstand tot de therapeut.
 • We geven helaas nog geen handen of knuffels.
 • Betaling per internetbankieren of cash in een envelop.
 • Heeft een huisgenoot tussentijds klachten gekregen zoals koorts (38o of hoger), verkoudheid, hoesten, benauwdheid, longontsteking zeg dan onze afspraak af.
 • Er worden hiervoor geen kosten berekend.
 • Je kunt wel gebruik maken van het toilet in de praktijk.
 • Was bij binnenkomst je handen, dat doe ik ook. Er zijn genoeg handdoekjes.
 • De therapeut draagt wanneer nodig beschermende materialen.
 • Volg de instructies van de therapeut zoveel mogelijk op.
  Leidraad-Covid-19-juli-2020.pdf

Skelettekening van je gewrichten

Print bijgaand PDF-je uit en geef met pen of potlood aan waar je klachten hebt.